SŠ technická AGC a.s.

CŽV AGC a.s.

Vítám Vás na stánkách zaměřených na informační technologie

Na těchto stránkách chci prezentovat zkušenosti získané z výuky informačních technologií jako učitel střední odborné školy a zároveň jako lektor rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů zaměřených tímto směrem.

Předem podotýkám, že si nedělám patent na rozum, že nejsem vystudovaný pedagog. Chci se jen podělit o nabyté zkušenosti a usnadnit tak mnohdy zdlouhavé tápání a hledání cest při realizaci výuky informačních technologií na středních školách a pro veřejnost.

 

 

Několik slov o mně a mé práci:

Ročník 1952, absolvent SPŠ strojní v Mostě a ČVUT FSI v Praze - směr strojírenská metrologie. Po úspěšném zakončení studia v roce 1977 jsem pracoval několik let jako vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti k.p. Somet Teplice a rovněž i jako externí učitel SOU strojírenského při podniku. Tři roky před revolucí jsem působil v  aparátu politické strany, kde jsem participoval na zavádění výsledků vědy a techniky - počítačů do práce aparátu. Po revoluci jsem se vrátil do mateřského podniku, do oddělení výzkumu a vývoje a později pak do výpočetního střediska. Zde jsem měl na starost zavádění personálních počítačů v podniku. V září 1991 jsem nastoupil do SOU sklářského při tehdejším Sklounionu Teplice. Zde jsem do konce roku 2009 působil jako učitel, zpočátku strojírenských předmětů, posléze pouze předmětů zaměřených k výpočetní technice. Zde jsem také vykonával lektorskou činnost na základě živnostenského oprávnění a uzavřené smlouvy se školícím střediskem (proto i titul v záhlaví WWW - název mé nyní pozastavené živnosti). Počátkem roku 2010 jsem byl jmenován zástupcem ředitele naší školy. Přes odlišnou pracovní náplň zástupce pro výchovu a vzdělávání se dále hodlám věnovat problematice ICT, kde jinde, než v oblasti školství.

Po vstupu zahraničního investora do sklářského podniku došlo k reorganizaci mateřské firmy,  a tím i mé školy. Vedle SOU sklářského zaměřeného na sklářské, keramické, strojní a elektroobory se škola rozrůstá o obory studijní jako je informační technologie (kterému se hodlám na těchto WWW stránkách věnovat), management obchodu a cestovního ruchu a v neposlední řadě i přípravný ročník Phare při SOŠ technické. Na základě změn ve školské legislativě a změny názvu mateřské společnosti se název školy: SOŠT a SOU sklářské Glaverbel Czech a.s Teplice, mění v roce 2007 na: Střední škola technická AGC a.s.

Naše střední škola technická díky svému vedení a podpoře z mateřského podniku AGC a.s. Teplice jako jedna z prvních v okrese začlenila výuku počítačů - informatiky do učebních plánů a začala realizovat proškolování zaměstnanců podniků regionu ve vztahu k výpočetní technice.

Jako jedna z prvních pochopila význam nutnosti celoživotního vzdělávání a rekvalifikací z pohledu trhu práce a potřeb regionu. Vzniká vzdělávací středisko - úsek celoživotního vzdělávání, které vzdělávací,  tréninkové a jiné rekvalifikační aktivity v rámci akciové společnosti zastřešuje.

Následovala spolupráce s Úřadem práce v Teplicích v pořádání rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, dále pak masivní zapojení do vzdělávací akce SIPVZ známé pod názvem INDOŠ. Škola působí jako certifikované pracoviště MŠMT, úsek Celoživotního vzdělávání, kam tyto aktivity spadají, má institucí BVQI uděleno osvědčení o jakosti ISO 9001:2000, které ho opravňuje podnikat v této oblasti.

Škola je zapojena v celé řadě zahraničních projektů, v této aktivitě patří mezi čelní v republice.

 

 

 • Ve škole je zřízeno a plně vytíženo pět učeben výpočetní techniky.
 • Předměty s tématikou informatiky a výpočetní techniky jsou zařazeny do všech studijních a učebních oborů.
 • V rekvalifikačních kurzech s tematikou výpočetní techniky bylo proškoleno tisíce zaměstnanců podniků regionu, řada uchazečů o zaměstnání  z úřadu práce a stovky pedagogů okresu Teplice.

 

Jsem svým způsobem hrdý na to, že k této firmě a škole patřím, že jsem byl u zrodu celé řady těchto aktivit, a že mohu přispívat svým konáním k budování jejího pozitivního obrazu ve společnosti.

 

Děkuji manželce a synovi za toleranci vůči mé osobě při ztvárňování těchto stránek.

 

 Karel Hladík © Webmaster r. 2004

Učitel

V této části se věnuji především vzdělávacímu oboru 26-47-M/003 Informační technologie, který je vyučován na naší škole od roku 1997. Uvádím zde:

 • Informace o škole
 • Zásady moderního učení dle G. Pettyho v elektronické podobě.
 • Učební plán oboru Informační technologie - aplikace osobních počítačů
 • Tématické plány profilujících  předmětů oboru
 • Testy na odzkoušení znalostí studentů
 • Zadávané seminární práce
 • Výsledky studentů
 • Okruhy k maturitním zkouškám z odborných předmětů

 

Lektor

V této části dávám k dispozici zkušenosti z dlouhodobé lektorské činnosti v oblasti výpočetní techniky na téma:

 • Tématické kurzy
 • Individuální kurzy
 • Dlouhodobé kurzy
 • INDOŠ

 

Fotogalerie

Zde uvádím pár snímků charakterizujících naši školu a její aktivity.

 

Ke stažení

Pár věcí, které se mohou hodit, jak ke studiu, tak i k jeho organizování.

 

Odkazy

Hyperlinkové odkazy na stránky se související tématikou.

 

 

Optimalizováno

pro MS IE 5.0 a vyšší

rozlišení 800x600 pixelů